TS 148 Standardı - Ankara Sanayi Odası

TS 148 Standardı

Tarih: 19.09.2013
İşareti: 05/5000-3298
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığın’dan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen bir yazıda, 2013/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) Ek-1 listesinde bulunan 8483.50.20.00.12 GTİP’li kasnaklar ve kayışlar cinsi ürünlerin karşısında yer alan TS 148 standardının 3.1.1 maddesindeki işaretleme ile ilgili hükümlerin 14/07/2011 tarihinde yapılan değişiklikle çapı 150 mm’den büyük olan kasnaklar ve çapı 150 mm’den küçük olan kasnaklar için ayrı ayrı belirlendiği, aynca otomotiv sektörü için üretilen ve/veya ithal edilen kasnakların üzerinde veya kasnak ambalajlarında sadece imalatçının tescilli markası veya işareti ile parti, seri veya kod numaralarından en az birisine ilişkin bilgilerin bulunmasının yeterli olduğunun hükme bağlandığı ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) ithalat Denetim Rehberi’nin 2.4.1.1 Test İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar maddesinin 4 üncü fıkrasının “TS 148 sayılı standart ile ilgili olarak; ürün üzerinde üreticinin markası veya işareti ile ürünün parça numarası bulunması durumunda, diğer ambalajlama ve işaretleme bilgileri uygunluk denetimi işlemlerinde aranmaz” hükmünü amir olduğu, bu hükmün TS 148 standardının uygulamasıyla çeliştiğini, bu durumun ise bazı firmaların kalitesiz ürünlerin ithalatta yeterli şekilde denetlenmediği şikayetine esas teşkil ettiği belirtilmektedir. Bu itibarla bahse konu ithalat denetimi rehberinin TS 148 standardı paralelinde revize edilmesi talep edildiği iletilmektedir.
 
Bu meyanda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ithal kasnakların 2014 yılından itibaren TS 148 standardının güncel haline göre ithalat aşamasında denetime tabi tutulması uygun görülmüş olup, belirtilen tarihten sonraki kasnak ithalatını bahse konu standart hükümlerini göz önüne almak kaydıyla yapmaları önem arz ettiği iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası