Trablus Belediye Başkan Yardımcısının İlettiği Talepler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Trablus Belediye Başkan Yardımcısının İlettiği Talepler Hk.

    13 Ekim 2011

Tarihi     :13.10.2011
İşareti    : 04/5000-3117
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Trablus Büyükelçiliğimizin yazısına atfen, 25 Eylül 2011 tarihinde  Büyükelçiliğimizi ziyaret eden Trablus Yerel Konseyi (Belediye) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Trablus Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Mustafa El Taghdi’nin aşağıda ifade edilen üç konuda ülkemizin yardımına ihtiyaç duyduklarını belirttiği bildirilmektedir.
 
  1. Trablus (eski adıyla Fatih) Üniversitesi’nin 72.000-80.000 öğrencisi olduğundan bahisle üniversite yerleşkesine giriş çıkışlarda güvenliğin temininde zorlandıklarını, bu nedenle özellikle de çok sayıda aracın üniversite kampüsüne girişi sırasında aramaların sebep olduğu yığılma ve zaman kaybının en aza indirecek bir sistemin ülkemizce veya Türk özel şirketlerince temin edilmesini talep ettiklerini; ilk etapta bu alandaki uzmanlarla e-mail teatisi yoluyla soracakları sorular bağlamında tavsiyelere; ileriki aşamada ise görevlilere eğitim verilmesi ve x-ray cihazları gibi güvenlik ekipmanlarının temini hususlarında yardıma ihtiyaç duyacakları belirtilmiştir.
 
  1. Üniversite laboratuvarında kullanılmak üzere bazı kimyasalların temin edilmesi hususunda ülkemizle işbirliği yapmak istediklerini ifade etmiştir.
 
  1. Trablus’ta bulunan bir takım bomba ve mühimmatın imha edilmesi hususunda ülkemiz ilgili birimlerinin veya ücreti bilahere ödenmek üzere uzman bir şirketin yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetmiştir.
Yukarıda bildirilen hususlarda firmalarımız tarafından sağlanabilecek destekler konusunda görüşlerimiz talep edilmektedir. Bu hususlarda olabilecek görüşlerin 14.10.2011 tarihine kadar Odamız ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası