TPE Bilgi ve Doküman Birimi - Ankara Sanayi Odası

TPE Bilgi ve Doküman Birimi

Odamız ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) arasında; sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile TPE arasındaki işbirliğini artırmak, sanayicilerin sınaî haklar konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ederek ulusal yenileşim sistemini güçlendirmek ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla 10 Temmuz 2013 tarihinde Çerçeve Protokol imzalanmıştır. Söz konusu Protokol’ün akabinde, sanayicilerin tüm dünyadaki patentlere ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi kolaylaştırmak amacıyla, Odamız bünyesinde TPE Bilgi ve Doküman Birimi oluşturulmuştur.

TPE Bilgi ve Doküman Birimi faaliyetleri kapsamında; üyelerden patent, tasarım ve markalaşma konularında gelen sorular cevaplanarak, talepleri doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirilmekte ve düzenlenen çeşitli toplantı ve seminerlere görüş bildirmek suretiyle katılım sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Birim tarafından aşağıda yer alan faaliyetler gerçekleştirilmiş ve/veya planlanmaktadır.

  •    Firmalara rekabet üstünlüğü sağlamak, patent araştırma ve analizlerinden, patentlerin ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen tüm süreçlere ilişkin bilgi vermek amacıyla firmalara mentorlük hizmeti sunulmuştur.
  •    1 Nisan 2015 tarihinde, üyeleri bilinçlendirmek amacıyla Patent ve Marka Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.
  • 20 – 22 Nisan 2015 tarihleri arasında Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office EPO) üyesi tüm ulusal patent ofisleri ve onlara bağlı olan patent bilgi merkezi çalışanlarının katılımı ile Almanya Münih’te düzenlenen PATLIB2015 Konferansı’na iştirak edilmiştir.
  •    Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) işbirliğinde 27 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Marka ve Tasarım Semineri”ne katılım sağlanmıştır.
  •    2015 İngiltere – Türkiye Bilim ve İnovasyon Yılı çerçevesinde; ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve İngiltere Bilim ve Yenilik Ağı (UK Science & Innovation Network) işbirliği ile 9 Kasım 2015 tarihinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi ile ilgili bir çalıştaya iştirak edilmiştir.
  •    11 – 12 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen “Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu (USIMP) Patent Fuarı kapsamında gerçekleşen “Sektör Bakışından Buluşların Ticarileştirilmesi Paneli”nde Odamız Genel Sekreteri Sn. Doç Dr. Yavuz CABBAR konuşmacı olarak yer almıştır.
  •    3-6 Mart 2016 tarihinde Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde, Anadolu Buluşlar ve Buluşçular Derneği tarafından düzenlenen “İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı”a (ISIF’16) Odamız tarafından kiralanan stand alanında 10 üye firmamızın iştirak etmesi sağlanmıştır. Odamız çatısı altında buluşlarını sergileyen firmalarımız toplamda 18 ödül almıştır. Ayrıca, 2. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nın Danışma Kurulu’nda Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mustafa BARAN yer alacaktır.
  •    2- 5 Mayıs 2016 tarihlerinde EPO’nun Finlandiya – Helsinki’de düzenlenen PATLIB konferansına katılım sağlanmıştır.


Ek: TPE Bilgi ve Doküman Birimi’nde Görevli Çalışan Listesi
Patent: Deniz TUTAŞ
Gözde İNAN
Ceyda Mine POLAT
Esma DİLİK
Faydalı Model: Zehra ÖZTÜRK
Marka: Valerie MACK
Selin ÖRNEK
Endüstriyel Tasarım: Burcu OCAK ARICI
Bengi ÜSTÜN