TPE Bilgi Ve Doküman Birimi Sanayicinin Hizmetinde - Ankara Sanayi Odası

TPE Bilgi Ve Doküman Birimi Sanayicinin Hizmetinde

    11 Nisan 2014

Tarih: 10.04.2014                                     
İşareti: 05/5000 – 1227
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız ve Türk Patent Enstitüsü arasında 10.07.2013 tarihinde imzalanan; sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Türk Patent Enstitüsü arasındaki işbirliğini artırmaya ve sanayicilerin sınaî haklar konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamaya yönelik Çerçeve Protokolü’ne istinaden ASO bünyesinde “TPE Bilgi ve Doküman Birimi” oluşturulmuştur.
 
Odamız bünyesinde TPE Bilgi ve Doküman Birimi olarak Marka, Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım başlıklarında hizmet sunulacak olup, birime ilişkin bilgilendirme ve görevli personel bilgisine http://www.aso.org.tr/kurumsal/index.php?sayfa_no=777 adresinden ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası