Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Depoları - Ankara Sanayi Odası

Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Depoları

    27 Nisan 2012

 
Tarihi  : 27.04.2012
İşareti : 05/5000-1502
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, 6 ilde bulunan toplam 150.000 ton kapasitesi fındık depolarının kiraya verileceğine ilişki ihale ilanı: 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ihale ilanı, şartname ve sözleşme tasarısına Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde (http://www.tmo.gov.tr/) bulunan ihale ilanları kısmından ulaşılabilir.
 
Fındık depolarının kiralama ihalesi 02 Mayıs 2012 tarihinde saat 14:30’da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar, Kızılay, Çankaya/ Ankara adresinde yapılacağı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası