Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeter - Ankara Sanayi Odası

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeter

    8 Kasım 2010

Tarihi     :08.11.2010
İşareti    :4/5000-3762
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği Taslağı” nın  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin http://abm.tobb.org.tr adresinde görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiş ve konu ile ilgili Odamız görüşü talep edilmektedir.
 
Söz konusu taslak hakkında görüşlerinizin en geç 12.11.2010 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa gönderilmesi gerekemektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası