Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Revizyon Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Revizyon Taslağı

İşareti : 04/5000-1863
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”in sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla taraflarınca revizyon çalışmalarına başlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu revizyon taslağı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği http://www.tobb.org.tr ana sayfasında TOBB Birimleri başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Üyelerimizin Taslak hakkındaki görüş ve önerilerini ekte yer alan görüş bildirme formu aracılığıyla en geç 11.07.2017 tarihine kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamıza göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU (1 sayfa)