Toplu İş Sözleşmesinde Arabuluculuğa ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Toplu İş Sözleşmesinde Arabuluculuğa ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği Hk.

Tarihi  : 09.12.2013
İşareti : 4/5000-4109
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği” 07.12.2013 tarih ve 28844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                     .