TOBB tarafından hazırlanan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi - Ankara Sanayi Odası

TOBB tarafından hazırlanan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca; 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” (NACE Rev.2) sistemi esas alınarak hazırlanmış ve 14.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.