TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. - Ankara Sanayi Odası

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

    24 Haziran 2016

Tarihi   : 24.06.2016
İşareti   : 08/5000 – 1384

İrtibat  : egitim@aso.org.tr

Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunlu hale getirildiği ifade edilerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile inşaat, kaynak, doğalgaz ve otomotiv sektörlerini kapsayan 40 meslek dalında, 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan ikinci tebliğ ile de asansör, metal ve makine sektörlerini kapsayan 8 meslek dalında belge zorunluluğu başlatıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Birlik girişimleriyle kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti sunarak, başarılı olan kişilere “Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermekte olduğu ifade edilerek, MEYBEM tarafından yapılan sınavların kapsamı ve detaylı bilgiler www.meybem.com.tr adresinde bulunabileceği bildirilmiştir.

İş kazalarının önlenmesi ve özellikle tehlikeli mesleklerde çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla sunulan bu yeni hizmetin içerisinde yer almasını istediğiniz sektör ve meslek dalının egitim@aso.org.tr adresine bildirerek talepte bulunabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası