TOBB Kadın Girişimciler Kurulu - Ankara Sanayi Odası

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

Tarihi     : 10.11.2008
İşareti    : 5/5000 – 4386
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen bir yazıda, Kadın girişimcilerin, ürettikleri mal ve hizmetleri tanıtırken yeni ticari ilişkiler kurmalarına imkan sağlamak için fuarlarda ücretsiz olarak yer almalarını sağlamak amacıyla “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”nin  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulan Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülmeye başlandığı bildirilmektedir.

Bu projeye destek  kapsamında  yer alan fuarlara ve yönergeye ilişkin bilgilere http://www.kadingirisimciler.org.tr  adresinden ulaşabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası