TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU VE TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ - Ankara Sanayi Odası

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU VE TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ

    20 Kasım 2012

Tarihi  : 20.11.2012
İşareti : 
4/5000-3519
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
İlgi:19/11/2012 tarih ve 4/5000-3497 sayılı yazımız.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazı çerçevesinde, ilgi yazımız ile tarafınıza iletilen; 29 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan  TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri; 14 Aralık 2012 Cuma  gününe ertelenmiştir. Bu çerçevede şeçimin aynı gün  10:00-16:00 saatleri arasında  oy verecek kişinin kimliğinin ispat edilmesi suretiyle  üyesi bulunulan Oda/Borsa’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
-Seçmen listeleri 5 Aralık  2012  Çarşamba günü Odamızın Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere adresinde Asma Katta bulunan duyuru panosunda incelemeye açık olacak ve Odamızın web sayfasında yayımlanacaktır.
 
-İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 5 Aralık 2012 Çarşamba gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 11 Aralık 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza yapılması gerekmektedir.
 
-Aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste, 13 Aralık 2012 Perşembe günü mesai başlangıç saatinden itibaren Odamızın Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere adresinde Asma Katta bulunan duyuru panosunda incelemeye açık olacak ve Odamızın web sayfasında yayımlanacaktır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.