TOBB-HALKBANKASI KREDİSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

TOBB-HALKBANKASI KREDİSİ HK.

Tarihi     : 18.12.2008
İşareti    : 6/5000 –
 4859
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; reel sektörün desteklenmesi, uygun faiz ve limitlerle kredi kullanımının yaygınlaştırılması ve riskin tabana yayılması ilkesine uygun olarak, gerek sanayi üretimindeki payları ve gerekse milli gelire katkıları bakımından ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile ticari nitelikli firmaların içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak ve kredi olarak kullandırmak üzere, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile TOBB arasında kredi anlaşması imzalandığı bildirilmiştir.

Sözkonus kredi anlaşması ile KOBİ’ler ile Ticari Nitelikli Firmalara Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen şartlarda kredi kullandırılacaktır.Kaynak Durumu

TOBB tarafından Halk Bankası’na 100 Milyon YTL mevduat aktarılacak ve geri dönüşlerle birlikte kaynak sözkonusu bankada 8 ay boyunca kredi olarak kullandırılacaktır.

 

Halk Bankası da TOBB’un aktaracağı kaynak tutarına ilave olarak 800 Milyon YTL nakit ve gayrinakdi kredi ile ayrıca 400 Milyon ABD Doları tutarında banka kaynaklı İhracat Kredisi için fon ayıracaktır.