TOBB-GS1 TÜRKİYE İÇİN FİRMALARIN ARACI KURUMLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI HK. - Ankara Sanayi Odası

TOBB-GS1 TÜRKİYE İÇİN FİRMALARIN ARACI KURUMLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI HK.

    2 Mart 2010

Tarihi     :01.03.2010
İşareti    :4/5000-702

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; TOBB-GS1 Türkiye Görev ve Çalışma Esasları Talimatına göre üye firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlü olduklarını, ödenmesi gereken aidat miktarını her yıl aidat döneminde üye firmalara iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla bildirilmekte olduğunu belirtmişlerdir. 
 
Diğer yandan, bazı aracı kurumlarca TOBB-GS1 Türkiye üyeliği aidatları ile ilgili firmalara yazı gönderildiği tespit edilmiştir. TOBB-GS1 Türkiye, aidat ödemelerini üye firmalara bizzat (aracı kurum olmaksızın) posta yoluyla bildirilmekte olup, söz konusu kurumlarca gönderilen yazıların tarafları ile ilgili olmadığı, ayrıca TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik başvuru işlemleri veya aidat ödemeleri için firmaların aracı kurumla çalışma zorunluluğu bulunmadığını ifade etmişlerdir. 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası