TOBB Gözden Geçirme Notları Hk. - Ankara Sanayi Odası

TOBB Gözden Geçirme Notları Hk.

    4 Mayıs 2012

Tarihi  : 04.05.2012
İşareti : 05/5000-1603
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
“Resmi İstatistik Programı Çok Yıllı Programı” çerçevesinde verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum, kuruluşlarca yayımlanan Haber Bültenleri esas alınarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurum içi kullanıma yönelik olarak hazırlanmakta olan  Bilgi Notları, 2011 yılı Eylül ayından itibaren de “Gözden Geçirme Notları” adı altında Birliğin web sayfasından dış kullanıcıların hizmetine sunulmaya başlamıştır.
 
TOBB Gözden Geçirme Notları sayfasının erişim adresi http://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/ggnot.aspx olup, sayfaya yönelik açıklamalar öz biçimde ekte sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası