TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Devir Teslim Töreni Yapıldı

    27 Şubat 2015

Ankara Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı devir teslim törenin de yapıldığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara Sanayi Odası’nın evsahipliğinde gerçekleşti.
Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Necdet Çalışkan, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serpil Polat ve çok sayıda kadın girişimciler kurulu üyeleri katıldı.
TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serpil Polat, kadın girişimciliğinin, istihdamı artırmaya yönelik bir çözüm olmanın yanı sıra toplumsal gelişimi destekleyecek bir çalışma olduğunu söyledi. Girişimci kadınların, girişimcilik eğitim ve öğretim imkanlarından şirket kurmaya kadar ihtiyaç duyulan her alanda bilgi alabilecekleri bir telefon hattı kurulduğunu anlatan Polat, “Alo kadın girişimcilik hattı ile girişimci olmak isteyen kadınlarımız, ‘neyi, nasıl yapacağım’ kaygısı duymadan sadece bir telefon numarası tuşlayarak, ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek” dedi.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir  kadının istisnai bir varlık olduğunu belirterek, toplum olarak kadına gereken saygıyı, özeni ve hürmeti göstermekte sıkıntıların olduğunu kaydetti. Pozitif ayrımcılığa karşı olduğunu dile getiren Özdebir, “Kadınlarımızın ihtiyaçları varmış gibi pozitif ayrımcılık yapılmasına karşıyım. Önünde engel olunmayan kadınların ne kadar başarılı olduklarına şahit oldum” diye konuştu. Kadınların iş gücüne katılım oranının artması gerektiğini ifade eden Özdebir, eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılım düzeyinin arttığını ifade etti. Girişimciliğe kadınların gösterdiği yüksek ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirten Özdebir, bunun devam etmesini istedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci  kadınların çok azimli ve çalışkan olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, kadın girişimcilerin farklı iş alanlarındaki varlıklarının artırılması ve hak ettikleri konuma ulaşmaları için eğitim ve finansman desteğinin yanı sıra kadın girişimcileri cesaretlendiren hizmetlerin sunulması gerektiğini belirtti.
Çelik, toplantıda, bir ülkenin refahı ve kalkınmışlığı açısından kadının iş gücü piyasası içinde yer almasının, hem kendileri hem de toplum için önemli sonuçları olduğunu belirtti. Çalışma hayatında kadınların ekonomik özgürlük sağlarken, özgüvenlerini ve toplumsal saygınlıklarını artırdıklarını anlatan Çelik, aile içindeki konumlarını iyileştirmenin aile refahını da yükselttiğini söyledi. Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasında, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesinin ve desteklenmesinin üzerinde önemli durulduğunu dile getiren Çelik, kadın girişimciliğinin, küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında, yaratacağı yeni ekonomik fırsatlar nedeniyle büyümenin önemli bir bileşeni konumunda olduğunu kaydetti. Çelik, kadın girişimcilerin farklı iş alanlarındaki varlıklarının artırılması ve hak ettikleri konuma ulaşmaları için eğitim ve finansman desteğinin yanı sıra kadın girişimcileri cesaretlendiren hizmetlerin sunulması gerektiğini anlattı. Yapılan çalışmalarla girişimcilik kültürünün yaygınlaşacağını ve kadın girişimci sayısının yükseleceğini anlatan Çelik, “Böylelikle kadınların bireysel olarak güçlenmesi sağlanırken, i şgücü potansiyelinden de nitelik ve nicelik olarak yararlanılabilecektir” diye konuştu.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik’in ardından eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından eski Başkan Birten Gökyay görevini Serpil Polat’a devretti.