TMMOB Sanayi Kongresi Hk. - Ankara Sanayi Odası

TMMOB Sanayi Kongresi Hk.

Tarihi    : 28.11.2011
İşareti   : 4/5000 –3600
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası’ndan alınan bir yazıda; TMMOB Sanayi Kongresi 2011’in 16-17 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
 
TMMOB Sanayi Kongresi 2011’in “Bölgesel Kalkınma Öncelikli İstihdam Odaklı Sanayileşme” başlığı ile düzenleneceğini, kongrenin kriz sürecinde sanayileşme kavramının yeniden tanımlanması ve küresel rekabet içinde üretim olgusunun irdelenmesinde önemli bir araç olacağını ve etkinlikte sanayileşme olgusunun masaya yatırılarak; sanayimizin bugününü, geleceğini anlamak ve alternatif bir projeksiyon tutmak amacıyla geçmiş sanayileşme evriminin iredeleneceği belirtilmiştir.
 
Ayrıca, yüksek katma değerli ürünler ve teknoloji kullanımı, Türkiye sanayinin teknoloji kullanımına göre değerlendirilmesi ve uluslararası rekabette yüksek teknolojinin önemi ve Türkiye örneğinin inceleneceği, sanayide inovasyon ve Ar-Ge konusu, Dünyada inovasyon ve Ar-Ge’ye yönelik gelişmeler, Türkiye’deki bilimsel-teknolojik değişimlerde üniversiteler, araştırma kurumları, Kamu ve Ar-Ge Teşviklerinin sanayideki uygulamaları ve gerçekler tartışılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası
 
 
TMMOB Sanayi Kongresi 2011 ile ilgili detaylar:
 
Etkinlik Tarihi: 16-17 Aralık 2011
Etkinlik Başlama Saati: 10.00
Etkinlik Yeri: Milli Kütüphane Bahçelievler/ANKARA
Katılım: Katılım ücretsizdir.
İletişim Telefonu: (0312) 425 21 41/1601 – Cenk A.LİŞESİVDİN (Kongre Sekreteri)