TİTUBB ve Yönetmelik Değişikliği Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

TİTUBB ve Yönetmelik Değişikliği Hakkında Görüş

Tarihi  : 04.12.2013
İşareti : 
4/5000-4062 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın yazısına atfen, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki İdareler tarafından sağlık alımlarına ilişkin ihale dökümanlarında, isteklinin ve teklif edilen ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösteren belgelerin ihaleye katılım aşamasında teklif ile birlikte sunulmasına yönelik düzenleme yapılmakta olduğu  bildirilmektedir.
 
Ayrıca, ilgi yazıda, Sağık alımlarında teklif edilen ürünün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin,sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici  tarafından muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına yönelik olarak ikincil mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik Değişikliği hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 11 Aralık  2013 Çarşamba  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası