Titreşim Yönetmeliği Taslağı Görüş Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Titreşim Yönetmeliği Taslağı Görüş Talebi Hk.

    3 Nisan 2013

Tarihi  : 03.04.2013
İşareti : 
4/5000-1249
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olan  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun’nun 30’ncu maddesi uyarınca hazırlanarak web sayfalarının (www.isggm.gov.tr) “Tüm Duyurular” bölümünde yayımlanmış  ayrıca ekte bilgilerinize sunulmuş olan “Titreşim Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerinizin en geç 08 Nisan  2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası