TIR KARNESİ İŞLEMLERİNDE ZORUNLU ÖN BEYAN HAKKINDA

    19 Nisan 2017

İşareti : 04/5000-1062
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 11/02/2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:l)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) kapsamında, 25 Nisan 2017 itibariyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Karnesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda giriş gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük idaresine varıştan sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.

Söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan TIRCUS uygulaması ve IRU TIR EPD uygulaması aracılığı ile yapılacak elektronik ön beyanlar ile karşılanacağı bilgisi verilmekte, ayrıca, https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS internet adresinden ulaşılabilecek olan TIRCUS uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzları aynı adresten temin edilebileceği, TIRCUS uygulamasının gönüllülük esasına göre 06/04/2017 tarihinden itibaren pilot uygulamasına başlanmış olup bu tarih itibariyle de ön beyan gönderilmesi mümkün kılındığı belirtilmektedir.

Aynı yazının devamında,

-25 Nisan 2017 itibari ile ülkemiz gümrük sahasına giriş yapan ve transit geçecek olan taşıtlardan elektronik ön beyan sunma zorunluluğunun başlayacağı,

-IRU TIR EPD sistemi aracılığı ile gönderilecek olan beyanların bu zorunluluğu karşılayacağı,

-henüz IRU TIR EPD sistemine kayıt olmamış Karne Hamillerinin teşvik edilmesi,

-dileyen firmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen TIRCUS uygulaması ile de işlem yapabileceği, ifade edilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno