Ticari ve Sınai Nitelikte Sair Belge (Serbest Satış Sözleşmesi, İsraille Ticari İlişkisi Bulunmadığına Dair Belge) Düzenlenmesi veya Onayı

Odamız üyesi firmaların, yurt dışı işlemleri ile ilgili olarak muhtelif belgelerinin onay işlemleri yapılmaktadır.
  • Belge onayı talep edildiği takdirde;
  • Tasdiklenecek belge
  • Tasdiklenecek belgenin bir kopyası,
  • İmza sirküleri
  • Belgenin Odamızca Hazırlanması Talep Edildiği Takdirde;
  • Dilekçe (Dilekçede belgenin hangi kuruma verileceği ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilmelidir.)
  • Talebin türüne göre Odamızca istenecek diğer belge ve bilgiler