Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticar - Ankara Sanayi Odası

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticar

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-23
 
Sayın Üyemiz,
 
06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33) çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerin Ek-2’de sayılan Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren firmaların sorumlu denetçileri tarafından TAREKS referans numarası oluşturmak için yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/21)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası