Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin - Ankara Sanayi Odası

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin

Tarihi     :31.01.2011
İşareti    :4/5000-315
 
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/33) çerçevesinde, ekli listede (Ek–1) yer alan ürünlerin Ek–2’de sayılan Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından düzenlenecek “e-Denetim Beyanı ve Belgesi” işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/22)” 29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası