Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Cihazlar İçin Alınacak Ücretler H - Ankara Sanayi Odası

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Cihazlar İçin Alınacak Ücretler H

Tarihi  : 30.12.2011
İşareti : 
4/5000-4073
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2012 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar”30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası