Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi - Ankara Sanayi Odası

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

    29 Aralık 2015

Tarih: 29.12.2015
İşareti: 05/5000-3055
 
İletişim:dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C.Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Bakanlıkça hazırlanan “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak, yeni ara yüzüyle www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu internet sitesi incelendiğinde de görüleceği üzere, ücretsiz olarak kullanıma açık olan sitede, kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin ticarete giriş engelleri uygulamaları hakkında bilgi alabilecek, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında ilave bilgi talep edebilecek, ihracatçılar ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları teknik engellere ilişkin bildirimde bulunabilecektir. Bunun yanında talep edilmesi halinde ülkelerin ticarette teknik engellerle ilgili bildirimleri üye kullanıcılara e-posta yolu ile gönderilecektir.
 
İlgili siteye üye olunarak siteyle ilgili değerlendirme ve yorumların ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Türkiye odalar ve Borsalar Birliği’ne (Ece ALGÜL, E-posta: ece.algul@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası