TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - Ankara Sanayi Odası

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

İşareti : 05/5000-1271
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ve aralarında ülkemizin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlandığı belirtilmekte ve Anlaşmanın uluslararası ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, bilgi teknolojilerinin uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, tek pencere sisteminin geliştirilmesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün (YYS) yaygın hale getirilmesi, gümrük prosedürlerinin uluslararası standardizasyonu gibi alanlarda yapılması planlanan faaliyetleri içerdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Anlaşma uyarınca ülkemizde, “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” altında “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi”nin 3 Aralık 2016 tarihli ve 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulduğu ve ilk toplantısını 24 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirerek çalışmalarını bir Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yürütmesine karar verildiği, sürecin yürütülmesinden sorumlu Teknik Komitenin ilk toplantısını 19 Nisan 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği ve söz konusu toplantıda ticaretin kolaylaştırılması alanında mevcut durum analizinin yapılması ve bu analiz temelinde belirlenecek özel sektör öncelikleri çerçevesinde politikalar oluşturulması yönünde karar alındığı vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili politikaların oluşturulması amacıyla, dış ticaret işlemlerinin (ithalat, ihracat, gümrük işlemleri, sınır geçişleri, özellikli taşımalar, taşımacılıkta kullanılan transit sistemleri-TIR, ortak transit, ulusal transit gibi rejimler-vb) uygulamasına yönelik olarak ekte sunulan tablonun doldurularak 18 Mayıs 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (İrtibat: Nilay ŞAHİN, Tel: 417 12 00/1210, E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 

Ek :SORUN TABLOSU (1 sayfa)