TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI - Ankara Sanayi Odası

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI

    3 Ekim 2018

İşareti : 04/5000-2459
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu’nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb. dökümanların güncellenmesi ve mevcut dökümanlara yenilerinin eklenmesi kararının alındığı belirtilmektedir.

Ayrıca, anılan toplantıda diğer bir karar kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin dış ticaret erbabının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi yönünde ne gibi çalışmaların yapılabileceği tespiti hususunun değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ilgili kamu/kuruluşlarının internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında Üyelerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla söz konusu sitelerde yapılabilecek güncellemeler ile hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TOBB’a gönderilmek üzere Odamıza 8 Ekim 2018 tarihine kadar iletilmesi (E-posta: ticaret@aso.org.tr) hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası