TİCARET VE YATIRIM ÇERÇEVE ANLAŞMASI (TIFA) 10. DÖNEM TOPLANTISI GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

TİCARET VE YATIRIM ÇERÇEVE ANLAŞMASI (TIFA) 10. DÖNEM TOPLANTISI GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-2102
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 10. Dönem Toplantısının 12 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirileceği belirtilmekte ve söz konusu Toplantı gündeminde ele alınmasında fayda görülen hususlara ve ABD ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerimizin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda sıralanan hususlar hakkında olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere 4 Ağustos 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası