Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticar - Ankara Sanayi Odası

Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticar

Tarihi     : 02.04.2009
İşareti    :
7/5000 –1392
Yanıt      : sicil@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 27., 42. ve 274. maddesi ile 08.01.1985 tarih ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33. maddesine dayanılarak hazırlananTicaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ 01.04.2009 tarih ve 27187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

 

Ek:“Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ” için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası