TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU HK.

Tarihi     : 12.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1899
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

TBMM’nce kabul  edilerek onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiş bulunan “Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” içeriği şöyledir ;

·        Türk Uluslar arası Gemi siciline tescilli olanlar ve Gemi siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi , deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işleticileri tarafından Denizcilik Müsteşarlığı Liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak “bağlama kütüklerine” kaydettirilmesi zorunluluğu getirilmektedir.Bu kayıt için süre mevcut gemi , deniz ve iç su aracı için konunun yürürlüğe gireceği tarih olan 30.06.2009 tarihinden itibaren altı ay , yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi , deniz ve iç su aracı için ise iktisap tarihinden itibaren bir aydır. 

·        Yapılması öngörülen düzenlemeye göre , bağlama kütüklerine kayıtlı gemi , deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman ve belediye başkanlıkları huzurunda  yapılması gerekmektedir.Aksı halde bu sözleşmeler geçersiz olacaktır. 

·        Bağlama kütüklerine kayıt edilecek gemi , deniz ve iç su araçları için ruhsatname düzenlenecek ve bu ruhsatnameler her yıl kütüğün tutulduğu Liman başkanlığı veya belediye tarafından vize edilecektir. 

·        Yapılması öngörülen düzenlemeler ile özel amaçlı kullanılan yat , kotra ve her türlü motorlu teknelerden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi kaldırılmakta olup bunun yerine ruhsat harcı ve her yıl yapılacak vizelerden vize harcı getirilmektedir. 

·        Alınması öngörülen ruhsat ve vize harçları , gemi , deniz ve iç su aracının boyuna göre belirlenmektedir.

                                                          

Ek:Kanun için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası