TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 8 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 8 ADET DUYURU HK.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/7) HK.

Tarihi     :19.05.2009
İşareti    : 6/5000 –1998
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

13.05.2009 tarih ve 27227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)” aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. G.T.İ.P

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)