Ticaret Müdürlüğü’nden 3 adet duyuru - Ankara Sanayi Odası

Ticaret Müdürlüğü’nden 3 adet duyuru

Tarihi    :   23.07.2008
İşareti    :  6/5000 –
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı : 2008/13908)”ile 22.07.2008 tarihli ve 26944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İlişkin Tebliğ (2008/22) (2008/23) ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek1: Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

Ek2:Tebliğ için tıklayınız.

Ek3:Tebliğ için tıklayınız

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası