TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 12 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 12 ADET DUYURU HK.

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Blv. No: 193 Kavaklıdere / Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web : http://www.aso.org.tr


BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE  SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: II, NO: 22) HK.

Tarihi     : 23.01.2009
İşareti    : 6/5000 –
453
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun uygulaması ile ilgili olarak, borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınması ve ihracında uyulması gereken esaslar ile borçlanma araçlarının niteliklerini düzenleyen, “Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve  Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22)” 21.01.2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Ek: Tebliğ (Seri: II, No: 22) için tıklayınız.  

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası