TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 7 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 7 ADET DUYURU HK.

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Blv. No: 193 Kavaklıdere / Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web : http://www.aso.org.tr


VERGİ TEVKİFATI HK.

Tarihi     :17.11.2008
İşareti    :6/5000 –4468

Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

13.11.2008 gün , 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ;

 

Ø      Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) , (2) ve (3) numaralı fıkralarında  yer alan  ve tam mükellef  konumundaki gerçek kişilerle kurumlar tarafından menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri dışındaki hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilecek kazanç ve iratlara  %10 olarak uygulanan vergi tevkifat oranı %0 (sıfır)  olarak belirlenmiş ve böylece kaldırılmıştır. Geçici 67. maddenin (1) , (2) ve (3) numaralı fıkralarında belirlenen diğer kazanç ve iratlarda ise %10 olan vergi tevkifat oranı aynen korunmuş bulunmaktadır.

 

Ø      Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinin (11) numaralı fıkrasında yer alan menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç hisse senetlerinden elde edilen kazançlara %10 olarak uygulanmakta olan vergi tevkifat oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiş ve böylece kaldırılmıştır.

 

Yapılan bu düzenlemelerle yukarıda belirtilen ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri dışındaki hisse senetlerinden  kaynaklanan kazanç ve iratlara ilişkin dar mükellefler ile tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar arasındaki farklı uygulamaya 14.11.2008 tarihi itibariyle son verilmiş olmaktadır.

 

Ek: 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası