TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 6 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 6 ADET DUYURU HK.

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Bul. No:193 Kavaklıdere/ Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web : http://www.aso.org.tr

 

BELİRLİ ELEKTRİKLİ ALETLER İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASI HAKKINDA KARAR HK.

 

Tarihi     : 06.11.2008

İşareti    : 6/5000 – 4330

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

 

01.11.2008 gün, 27041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/9/2008 tarihli ve 35929 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2008 tarihinde kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

Bakanlar Kurulu kararı ektedir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek:Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.