Ticaret Merkezleri Görüş Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ticaret Merkezleri Görüş Talebi Hk.

Tarihi  : 18.06.2013
İşareti : 
4/5000-2311
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi  Bakanlığı’nın yazısına atfen, firmaların yurtdışı pazarlara girişlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi hususunda görüş alışverişi yapılmasını teminen, 17 Haziran 2013 tarihinde Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Mustafa SEVER başkanlığında bir toplantı yapıldığı bildirilmektedir.
 
Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Ticaret Merkezi Desteği” konusunda bir sunum yapıldığı belirtilmekte olup söz konusu sunum ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Yazıda devamla Ticaret Merkezleri, Bakanlık koordinasyonunda, hedef ve öncelikli ülkeler başta olmak üzere, yurtdışında ofisleri ve teşhir salonlarıyla, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtılması, depo/antrepo hizmetleri, lojistik merkezi, hukuki/mali danışmanlık ve mihmandarlık hizmeti ile aktif hukuk ve pazarlama departmanı görevini üstlenecek merkezler olarak özetlenebilmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte bilgilerinize sunulmakta olan sunumun incelenerek, yurtdışında açılması öndörülen Ticaret Merkezlerine ilişkin görüşlerinizin en geç 19 Haziran   2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası