Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/16) - Ankara Sanayi Odası

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/16)

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-17
 
Sayın Üyemiz,
 
07/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 07/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/16)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası