Tıbbi Cihaz Ve Ekipman İgv Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Tıbbi Cihaz Ve Ekipman İgv Çalışması

    27 Temmuz 2015

Tarih: 27.07.2015
İşareti: 05/5000-1730
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi’nden alınan bir yazıda,  2017 yılının sonuna kadar hizmete sunulmuş olması planlanan 47 bin yataklı şehir hastanelerinin donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik özel sektör üretimleri ile ilgili beklentilerin tartışılacağı bir çalışmanın yapılacağı bildirilmektedir. Bahse konu toplantı 29.07.2015 tarihinde saat 10:30’da Ostim OSB Giriş kat toplantı salonunda yerli üretici firmalar ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal’ın katılımı ile gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini aşağıda bilgileri bulunan irtibat adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Toplantı Gündemi,
·         Sektörün yerli üretim ve kapasitesi gibi konularının değerlendirilmesi ve tespit edilen ürünlerin GTİP’lerin her birinde yapılan üretimin ve kapasitesinin görüşülmesi,
·         Bu GTİP dışında İGV kapsamına alınması gerektiği düşünülen GTİP’lerin görüşülmesi,
·         Ekonomik göstergeler tablosuna ilişkin bilgi verilerek bu tablonun taraf olmak isteyen tüm firmalarca doldurularak Bakanlığa iletilmesinin talep edilmesi,
·         Sektörü temsil eden firmaların İGV oranı hakkında beklentilerinin görüşülmesi
 
Bilgilerinize sunarız.
 
LCV için İrtibat:
 
Aysun HAKİ
Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi
URGE Proje Uzmanı/ Dış Ticaret Uzmanı
Tel:+90 312 385 50 90/1339
E-posta: aysun.haki@ostim.com.tr
 
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası