Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş

    13 Haziran 2014

Tarihi   : 13.06.2014
İşareti  : 4/5000-2005 
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı belirtilerek,söz konusu  taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, Görüş Bildirme Fonmuna işlenmiş olarak görüşlerinizin en geç 30 Haziran 2014 Pazartesi  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası