TGK Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

TGK Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği Hk.

Tarihi     :18.10.2011
İşareti    :
 4/5000-3179
Yanıt      :
gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu’nun oluşturmuş olduğu Katı ve Sıvı Yağlar İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “T.G.K. Bitki Adı ile Anılan  Yağlar Tebliği” taslak metininin www.gkgm.gov.tr adresinde görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiş ve Odamız görüşü talep edilmiştir.
 
Söz konusu taslak ile ilgili görüşlerinizi bahsi geçen adreste ve ekte yer alan tabloda belirtilen formatta hazırlanarak en geç 21.10.2011 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksımıza göndermeniz gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası