TEŞVİK SİHİRBAZI PORTALI

    26 Şubat 2018

İşareti : 05/5000-512
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,

Adana Sanayi Odası’ndan alınan yazıda, devlet desteklerinin farklı kanallardan açıklanması, mevzuatın karmaşıklığı, desteklerin sürekli güncellenmesi gibi nedenlerle yatırımcıların ve işletmelerin ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarına ulaşmakta zorlandığı ve üye firmalar ile yapılan görüşmelerde, devlet desteklerinden faydalanan firma sayısının yeterli olmadığı veya firmaların kullanabileceği desteklerin ancak belirli bir kısmını kullandığının net bir şekilde tespit edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda üyelerin karşı karşıya kaldığı bu sorunlardan yola çıkarak Adana Sanayi Odası tarafından “Teşvik Sihirbazı” isimli bir portalın hazırlandığı ve hizmete sunulduğu ifade edilmektedir.

“Teşvik Sihirbazı”, ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sanayi ve hizmet sektörüne yönelik olarak sağlanan devlet yardımları ve yatırım teşviklerine ilişkin bilgileri içermektedir. Bu bağlamda, söz konusu portal aracılığı ile ülkemizdeki destek mekanizmaları hakkında güncel bilgilere hızlı ve kolay bir biçimde ulaşılabilmektedir.

Portalda muhtelif devlet destekleri; “Kurumlara Göre Ara”, “Konulara Göre Ara” ve “Yatırım Teşvik Sistemi” olmak üzere üç ana başlık altında gruplandırılmaktadır.

-Kurumlara Göre kısmında 20’ye yakın kurum tarafından farklı alanlarda verilen teşvik ve hibeler,

-Konulara Göre bölümünde ise yine 20’ye yakın konu başlığında verilen teşvik ve hibeler ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.

Zamanın etkin kullanılması ve desteklerin en yalın haliyle anlaşılabilmesi için her destek için özet bir tablo hazırlanmış olup tablolar kullanılarak destekten faydalanabilecek firmalar/kurumlar, destek unsurları, destek oranları, destek tutarı gibi temel bilgilere erişebilmektedir. Tabloda yer alan desteklerden faydalanmak isteyen kullanıcılar için, daha detaylı bir bilgi notu, destekle ilgili mevzuat/tebliğ/sunum ve ilgili web sayfası linki tablonun solunda bulunmaktadır. Söz konusu portalda yer alan Yatırım Teşvik Sistemi bölümünde ise Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvik sistemi kapsamındaki desteklerle ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir.

Adana Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve devlet destekleriyle ilgili önemli bir bilgi kaynağı olarak görülen portala “Teşvik Sihirbazı” (http://tesvik.adasoportal.com/) adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno