Test Yöntemleri Yönetmelik Taslağı Hk - Ankara Sanayi Odası

Test Yöntemleri Yönetmelik Taslağı Hk

Tarihi  : 23.01.2013
İşareti : 
4/5000-238 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Birliği’nin 31.05.2008 tarihinde yayımlamış olduğu 440/2008 sayılı Test Yöntemleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzüğünü uyumlaştırmak amacıyla “Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik” taslağını hazırladıkları ifade edilmektedir.
 
Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 08.02.2013 tarihi mesai saati sonunu kadar  ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası