“TESK’in BSB III Projesi”-Bilgilendirme Semineri - Ankara Sanayi Odası

“TESK’in BSB III Projesi”-Bilgilendirme Semineri

Tarihi     : 11.09.2008
İşareti    : 5/5000 –3743
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’ndan alınan yazıya atfen; Avrupa Birliği tarafından Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Türkiye için oluşturulan İş Destek Programı (BSP III) kapsamında, Avrupa Esnaf ve Sanatkarlar, Küçük ve Orta İşletmeler Birliği (UEAPME) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen UEAPME SME FIT II projesi’ne 4 hedef ülkenin esnaf ve sanatkar kuruluşlarıyla birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)’in de ortak olduğu ve proje amacının 4 hedef ülkedeki UEAPM’ye üye olan beş kuruluşun güçlendirilmesi ve temsil ettikleri kitleleri ilgilendiren AB hakkında faydalı bilgilere erişilmesinin sağlanması olduğu ifade edilmektedir.

İşletmelere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği alanında AB Müktesebatı ve küçük işletmeleri ilgilendiren uygulamalara ilişkin olarak ECCR-Çek Cumhuriyeti Kuruluşu ve HWK, Karlsruhe-Almanya Sanatkarlar Odası’dan uzmanların katılacağı 22 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da TESK Otel’de gerçekleştirilecek  bilgilendirme seminerine katılmak isteyen üyelerimizin TESK AB Dış İlişkiler Müdürlüğüne (Tel: 0312 418 32 69 e-posta:felvan@tesk.org.tr veya disismd@tesk.org.tr) bildirmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası