TERRA TRADE d.o.o Firmasının İşbirliği Talebi - Ankara Sanayi Odası

TERRA TRADE d.o.o Firmasının İşbirliği Talebi

Tarihi     : 23.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2382
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Sırbistan Ticaret Odası^ndan alınan bir yazıya atfen, Belgrad’da yerleşik TERRA TRADE d.o.o  firmasının, Ni-Cd pillerinin üretimini gerçekleştiren Krusik Batteries A.D.  şirketinin ortağı olarak Türkiye’deki işbirliği imkanlarını araştırdığı belirtilmektedir.

TERRA TRADE d.o.o  firmasının, Ni-Cd pillerinin yurt dışındaki pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve bu çerçevede Türkiye’de potansiyel alıcıları araştırdığı ifade edilmektedir. Demiryolları, telekomünikasyon, madencilik, şehir trafiği, yedek aydınlatma, askeri vb. alanlarda kullanılan bahsi konu ürünlere ve üretici firma Krusik Batteries A.D.’ye dair İngilizce bilgi notu ekte yer almaktadır.

İlgili üyelerimizin detaylı bilgi için DEİK (Leyla Gürbüz, Tel: 212 339 50 20, leylagurbuz@deik.org.tr) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası