Teminat Bulunamayan Riskler - Ankara Sanayi Odası

Teminat Bulunamayan Riskler

    4 Nisan 2014

Tarih: 04.04.2014                                        
İşareti: 05/5000-1154 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığının, sigortacılık sektöründe yaşanabilecek teminat problemleri ile ilgili olarak uygun kriterleri taşıyan tüzel kişi oluşumları Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (Risk Merkezi) olarak görevlendirilebileceği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığı tarafından TOBB’a intikal ettirilen 26.03.2014 tarihli ve 71065509-302.01 [302.01]/9824 sayılı yazıda özetle; “tekstil, kimyevi maddeler ve mobilyacılık sektörlerinde yaşanan yangın ve ilişkili risklerin sigortalanması konusundaki sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla sektörel bir girişim oluşturan GRC Howden Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin, Risk Merkezi olarak görevlendirilmesi hususunda Müsteşarlığa başvuruda bulunduğu, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu talebin uygun görüldüğü ve bahse konu sektörlerdeki sigorta teminatı sorununun giderilmesi ile ilgili olarak adı geçen şirketin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi uyarınca, 04.02.2014 tarihi itibariyle beş yıllık bir süre için Risk Merkezi olarak görevlendirildiği” hususu ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda, yangın ve ilişkili risklerle ilgili teminat bulma problemi olan üyelerimizin aşağıda bilgileri verilen Risk Merkezine başvuru yapmaları mümkündür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İletişim:
GRC Howden Reasürans Brokerliği A.Ş.
Adres: Dereboyu Caddesi
Uphill Towers A Blok Kat:28
No: 154 Batı Ataşehir / İSTANBUL
Tel : 0216 688 23 00
Faks: 0216 688 23 86