Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliğ - Ankara Sanayi Odası

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliğ

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-9
 
 Sayın Üyemiz,
 
İthalatta denetime tabi frekans ve/veya lisans kısıtlaması olan/olmayan ürünlerin, 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları                düzenleyen, “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8)”
30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası