Tekstil Ve Otomotiv Sektörü Arge Proje Pazarı Ve Tasarım Yarışması Etkinlikleri - Ankara Sanayi Odası

Tekstil Ve Otomotiv Sektörü Arge Proje Pazarı Ve Tasarım Yarışması Etkinlikleri

    13 Nisan 2015

Tarih: 13.04.2015
İşareti: 05/5000-931
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ‘nden alınan bir yazıda, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü “Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, 28 Mayıs 2015 Perşembe günü “Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” ve 29 Mayıs 2015 Cuma günü “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” nin eş zamanlı olarak Bursa Merinos AKKM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) de gerçekleştirileceği iletilmektedir.
Etkinlik günlerinde Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörlerin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi-üniversite işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite gibi kurumların ortak proje geliştirmelerinin amaçlanmandığı ifade edilmektedir. Etkinlikler ile ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacıları bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı bulacakları belirtilmektedir.
Projelerin tanıtımı, Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirilecektir. Bağımsız üyelerden oluşan “Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ve dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecektir.
Bu vesileyle, etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz için detaylı bilgi ve katılım başvuru formu http://www.utibargeprojepazari.com/ web adresinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası