Teknoloji Günleri - Ankara Sanayi Odası

Teknoloji Günleri

    5 Haziran 2014

Tarih: 05.06.2014 
İşareti: 05/5000-1886 
 
Sayın Üyemiz,
 
Üniversitelerde yapılan makine sektörü ile ilgili bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi ve sanayiye yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla 9 Haziran 2014, saat 10:00’da Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda “Teknoloji Günleri” toplantısı gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya katılacak akademisyenlerin bildirim formları ekte yer almaktadır.
 
Üyelerimiz için oldukça faydalı olacağı düşünülen toplantıya katılımlarınız için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Lütfen Katılım Teyitlerinizi   6 Haziran Cuma gününe kadar Odamıza bildiriniz
 
E-Posta: dim@aso.org.tr 
Faks: 0312 417 52 05
Tel: 0312 417 12 00 / 1202 – 1211