Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 3. Proje Pazarı Etkinliği - Ankara Sanayi Odası

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 3. Proje Pazarı Etkinliği

    8 Ocak 2016
Tarih:05.01.2016
İşareti: 05/5000-24
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
ODTÜ Teknopark ’tan alınan yazıda,  ODTÜ ve bölgedeki diğer Teknokent’lerdeki Savunma Sanayii firmaları ile ana yüklenici firmaların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamaya, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttırmaya, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin yaratmaya yönelik olarak ilki 2010 yılında, ikincisi 2014 yılında gerçekleştirilen TSSK Proje Pazarı’nın üçüncüsünün 14 Ocak 2016 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir. Etkinlik kapsamında, alt yüklenici firmaların yetenekleri ile ana yüklenici firmaların beklentilerinin ortaya konması; ana yüklenici firmaların hedefleri hakkında bilgilendirme yapmaları ve bu yolla proje iş paketleri için işbirliği zemininin oluşturulması hedeflendiği ifade edilmektedir.
 
Etkinlikte, açılış konuşmalarını takiben, ana yüklenici firmaların iş potansiyelleri, dışarıdan alım yaptıkları ya da yapmayı planladıkları teknoloji alanları, mevcut kısa, orta ve uzun vadeli projeler gibi bilgiler,  firmaların ve araştırma merkezlerinin genel tanıtım bilgileri ile katılımcılara kısa sunumlar halinde aktarılacağı ve kurulacak firma stantları ile sunumlar esnasında ve sunumları müteakip, yüz yüze görüşmelere de olanak sağlanacağı belirtilmektedir.
 
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 3. Proje Pazarı Etkinliği’ne kayıt yaptırmak isteyen üyelerimiz tssk@odtuteknokent.com.tr e-posta adresine iletişim bilgilerini mail atması yeterli olup, aynı zamanda da http://tsskprojepazari.eventbrite.com adresinden de kayıt yapılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası