Teknik Servislere Dair Tebliğ Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Teknik Servislere Dair Tebliğ Hakkında

Tarihi : 29.08.2016
İşareti : 
4/5000-1766

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Teknik servislerin taşıması gereken özellikleri, görevlendirme kriter ve usullerini, yükümlülük ve faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Teknik Servislere Dair Tebliğ (No: SGM 2016/17) 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: Teknik Servislere Dair Tebliğ (No: SGM 2016/17) için tıklayınız